Từ hôm nay 22.7, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức kéo dài thời gian giao dịch chứng khoán (CK) đến 15 giờ hằng ngày, tăng thêm 45 phút so với thời gian giao dịch trước đây.

Cụ thể, giao dịch khớp lệnh liên tục phiên sáng sẽ từ 9 giờ - 11 giờ 30 và phiên chiều từ 13 giờ - 14 giờ 45. Riêng giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu trong phiên chiều kéo dài từ 13 giờ - 15 giờ. Việc kéo dài thời gian tương tự cũng sẽ được áp dụng ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29.7.

Các công ty chứng khoán đang kỳ vọng kéo dài thời gian giao dịch sẽ góp phần làm gia tăng thanh khoản trên thị trường.

Mai Phương

Bình luận