Ngày 8.7, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm trong tiểu khu bảo tồn biển bãi Hương.

Theo đó, các hoạt động du lịch được cấp phép (tàu đáy kính quan sát đáy biển, bơi có ống thở không có bình khí, lặn có bình khí...) đều phải chịu sự quản lý của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, BQL cộng đồng bãi Hương, BQL du lịch Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

H.X.H

>> Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm
>> Phân chia số cổ vật "khủng" trục vớt tại Cù Lao Chàm
>> Phòng dịch cúm lan đến đảo yến Cù Lao Chàm
>> Đưa một người dân ở Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu kịp thời

Bình luận