Đó là dự báo về tình hình kinh tế năm 2014 của các chuyên gia tại hội thảo “Chiến lược kinh doanh nào cho năm 2014”, do Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức sáng 6.12.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tính đến hết năm 2013 tổng vốn mà các ngân hàng cho vay khoảng 3 triệu tỉ đồng. Trong năm 2014, nguồn vốn này sẽ tăng thêm 10 - 12%, tương đương 300.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 60.000 - 70.000 tỉ đồng được Chính phủ dùng vào đầu tư công, còn lại sẽ chảy vào sản xuất kinh doanh.

Năm 2014,  rủi ro lạm phát vẫn còn nhưng khả năng không cao. Tình hình kinh doanh khó dự đoán vì không có cú hích nào đủ mạnh để xoay chuyển tình hình hiện nay. TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM, nhận định: “Trong năm 2014 và cả năm 2015, đồ thị của nền kinh tế vẫn là đường nằm ngang. Chiến lược quan trọng nhất của các DN hiện nay vẫn nên phòng thủ. Các DN cần xây dựng tính chủ động về nguồn vốn, cố gắng giữ được đồng tiền và tăng năng suất sản xuất”.

Chí Nhân

>> Nền kinh tế Việt Nam đang bị lệ thuộc
>> Báo Mỹ: Kinh tế Việt Nam đang lấy lại cân bằng
>> Kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

Bình luận