Từ khóa

nhiet dien
Ngược xu hướng

Ngược xu hướng

Đó là nói về chiến lược phát triển điện của VN, khi điện than - nguồn điện gây ô nhiễm môi trường trầm trọng...
1 Bình luận
Xem thêm