Từ khóa

pho di bo
Người trẻ tại phố Tây Bùi Viện /// Ảnh: Nữ Vương

Phố... không ngủ

Nghe hai từ 'phố Tây' cứ ngỡ chỉ dành riêng cho du khách Tây, nhưng thực tế nơi đây đã...
1 Bình luận
Xem thêm