Từ khóa

quy hoach
Khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa đủ sức hút	  /// Ảnh: Mai Hà

Ý chí vênh thực tiễn

Quy hoạch dựa trên mong muốn chủ quan nhiều hơn thực tiễn là nguyên nhân chính khiến nhiều dự án...
2 Bình luận
Xem thêm