Từ khóa

quy hoach
Một khu đô thị được phát triển hài hòa, tôn tạo thiên nhiên

 /// P.M.H

Bài học quy hoạch từ tư duy

Quy hoạch và thực hiện nghiêm chỉnh quy hoạch là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự phát triển đúng hướng của...
0 Bình luận
Xem thêm