Từ khóa

robot
Robot nhạc trưởng ở Ý

Robot nhạc trưởng ở Ý

YuMi, một rô bốt giống hình người không hề lo lắng khi giơ cao gậy nhạc trưởng để chỉ huy dàn...
0 Bình luận
Xem thêm