Từ khóa

robot
“Giảng viên” robot của Trường ĐH Lạc Hồng /// Ảnh: website của trường

'Giảng viên' robot

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với người lao động,...
0 Bình luận
Xem thêm