Theo nguồn tin của Thanh Niên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Cà Mau, BVĐK khu vực H.Cái Nước, BVĐK khu vực H.Năm Căn (Cà Mau) đã rút đơn khiếu nại Kết luận số 05/KL-TT của Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, ở lĩnh vực đấu thầu thuốc phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn từ năm 2009 đến 2012, hàng loạt đơn vị có dấu hiệu thao túng để trục lợi. Trong đó, 3 đơn vị nổi cộm là BVĐK Cà Mau, BVĐK khu vực H.Cái Nước và BVĐK khu vực H.Năm Căn. Năm 2009 - 2010 chủ đầu tư, hội đồng thuốc và tổ chuyên gia đấu thầu của BVĐK tỉnh Cà Mau thực hiện trái văn bản của nhà nước về đấu thầu thuốc, làm tăng chi phí cho người bệnh, gây thiệt hại nguồn BHYT và ngân sách trên 4,5 tỉ đồng (các bệnh viện khác 6,7 tỉ đồng). Đến năm 2011 - 2012, BVĐK Cà Mau, BVĐK khu vực H.Cái Nước và BVĐK khu vực H.Năm Căn tiếp tục thực hiện trái quy định về đấu thầu thuốc gây thiệt hại trên 9,8 tỉ đồng.

Sau khi Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận, giám đốc 3 đơn vị trên đồng đứng đơn khiếu nại “kêu oan”.

Gia Bách

Bình luận