Người trồng xoài ở Cao Lãnh
Người trồng xoài ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) vui mừng vì được cấp chững nhận nhãn hiệu hàng hóa - Ảnh: Công Hân

Đó là: xoài Cao Lãnh (mã số 178902), xoài cát chu Cao Lãnh (mã số 178903); HTX sản xuất và tiêu thụ xoài Cao Lãnh (mã số 178904). Sở NN-PTNT tỉnh đang phối hợp với UBND H.Cao Lãnh và các ngành chuyên môn xây dựng Quy chế quản lý nhãn hiệu hàng hóa đối với xoài cát chu Cao Lãnh.

Công Hân

Bình luận