Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là chủ dự án Tổng công ty đầu tư - phát triển đường cao tốc Việt Nam chưa có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng để ban hành quyết định thu hồi đất đoạn qua xã Hòa Phong, Hòa Tiến, cũng như chưa bàn giao mốc giới qua địa bàn xã Hòa Nhơn, nên không lập được phương án tái định cư cũng như chi trả đền bù cho dân.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua Đà Nẵng dài 8 km, có khoảng 424 hộ dân thuộc 3 xã nói trên nằm trong vùng giải tỏa, trong đó có 389 hộ phải bố trí tái định cư, với chi phí đền bù giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề... 95 tỉ đồng.

Hữu Trà

Bình luận