Hội nghị Tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 về công tác Thanh niên - Hội Doanh nhân trẻ của Tập đoàn công nghiệp cao su (VRG) vừa được tổ chức ngày hôm qua tại TP.HCM. Bên cạnh khí thế sôi nổi và những nội dung phong phú trong hoạt động Đoàn, Hội của một đơn vị kinh tế hàng đầu cả nước, còn là biểu hiện của nét tư duy sáng tạo, thiết thực, đi vào chiều sâu của nhiệm vụ thanh vận trong tình hình mới.

Hội nghị Tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 về công tác Thanh niên - Hội Doanh nhân trẻ của Tập đoàn công nghiệp cao su (VRG) vừa được tổ chức ngày hôm qua tại TP.HCM. Bên cạnh khí thế sôi nổi và những nội dung phong phú trong hoạt động Đoàn, Hội của một đơn vị kinh tế hàng đầu cả nước, còn là biểu hiện của nét tư duy sáng tạo, thiết thực, đi vào chiều sâu của nhiệm vụ thanh vận trong tình hình mới.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm về triển khai Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc, tăng cường giáo dục lý tưởng Cách mạng, thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của Đoàn, Hội cùng các hoạt động xung kích, tình nguyện, Đoàn TN VRG đã đề ra một trọng tâm công tác mới là triển khai thực hiện chương trình hành động với mục tiêu 5 xây - 5 chống.

Với 5 xây, tuổi trẻ VRG sẽ xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì cộng đồng; xây dựng ý thức tiết kiệm, thực hiện nếp sống đẹp “cần, kiệm”; xây dựng ý thức tự hoàn thiện bản thân, khẳng định sự tự tin, tự lực, tự cường trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng tinh thần và thái độ lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật, vì năng suất, chất lượng cao trong lao động; xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, tích cực tham gia góp ý, hiến kế xây dựng đơn vị, cơ quan với mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh…

Với 5 chống, tuổi trẻ VRG không chấp nhận lối sống bàng quan, ích kỷ, vô trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng; chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa trong sinh hoạt và lao động; chống tiêu cực, chống lạc hậu về trình độ, nghiệp vụ và những biểu hiện tự ti, mặc cảm trong hội nhập kinh tế thế giới; chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật trong lao động; chống sự tùy tiện, coi thường và vi phạm pháp luật cũng như hành vi kém văn hóa trong công việc và đời sống, xâm hại đến lợi ích của tập thể, đơn vị.

Kế thừa các cuộc vận động “4 chống - 3 xây”, hoặc “3 xây - 3 chống” của các đơn vị trong cũng như ngoài hệ thống Đoàn TN các ngành, các địa phương, chương trình “ 5 xây - 5 chống” của tuổi trẻ ngành công nghiệp cao su đã thực sự hướng tới những nội dung và mục tiêu rõ ràng. Ở đó, sẽ có các cuộc thảo luận, kiểm điểm nghiêm túc với tinh thần “gạn đục, khơi trong”, tỏ rõ trách nhiệm và thái độ của người trẻ. Cơ chế cho sự tự tin của phong trào Đoàn, Hội của VRG, như lời Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su VN Trần Ngọc Thuận là, người trẻ hãy chủ động, sáng tạo trên cái nền của các Chương trình hành động cụ thể, không phải lúc nào cũng phải “xin ý kiến”, không nên rơi vào sức ì lẫn “sự bao cấp về suy nghĩ, sáng tạo”.

Yếu tố tích cực đã được khai thông. Điều đáng quan tâm hơn nữa là, trong lúc toàn Đảng đang tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về Những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay thì kế hoạch hành động 5 xây - 5 chống của tuổi trẻ VRG chính là một nét tích cực, không chỉ tỏ rõ tinh thần học tập và làm theo Nghị quyết của Đảng mà còn là việc tạo ra nền tảng cho sự phát triển hiệu quả, bền vững  của VRG.

Không chỉ là con số cụ thể - bao nhiêu xây, bao nhiêu chống - thái độ của những người Cộng sản trẻ, lao động trẻ trước việc trân trọng, phát huy cái điển hình, cái tốt đồng thời với việc ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất điều xấu chính là lý tưởng, trách nhiệm đối với đất nước, đối với cơ quan, đơn vị, và cả đối với sự tiến bộ, trưởng thành của chính bản thân mình.

Quang Thông

Bình luận