Việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; mọi tranh chấp về lãnh thổ ở biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, không gây sức ép hay sử dụng vũ lực.

Đây là một trong những quan điểm được nhất trí tại Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt - Mỹ lần thứ 5, tổ chức ngày 20.6 tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên giữa hai nước về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, với sự tham gia của đại diện các bộ ngoại giao, công an, quốc phòng hai nước.

Cũng tại đối thoại, hai bên cho rằng các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải cần phải phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố 2002 về ứng xử của các bên ở biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), khuyến khích các bên liên quan sớm đạt được thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử (COC), góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Nguyên Phong

Bình luận