Đợt kiểm tra mới đây của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Yên) đã phát hiện cả 5 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đều vi phạm về bảo vệ môi trường.

Hàng loạt thủy điện đe dọa môi trường - ảnh 1 
Nhà máy thủy điện Sông Hinh - Ảnh: ĐứcHuy

Kiểm tra tại Nhà máy thủy điện Krông H’năng (thuộc Công ty CP Sông Ba) tại H.Sông Hinh, đoàn kiểm tra kết luận: “Nhà máy vận hành thử nghiệm từ tháng 6.2010 và hoạt động chính thức từ tháng 10.2010, nhưng không có thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không có kết quả giám sát môi trường từ khi nhà máy đi vào vận hành cho đến khi kiểm tra; không thực hiện niêm yết công khai thông tin về môi trường theo quy định”. Đoàn còn phát hiện tại nhà máy này có phát sinh chất thải nguy hại như: giẻ lau dầu mỡ thải, dầu nhớt thải và nhà máy chưa phân loại chất thải nguy hại, chưa bố trí lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định.

Tại thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc Công ty CP Sông Ba Hạ) ở H.Sơn Hòa, đoàn kiểm tra kết luận, công ty không thực hiện niêm yết công khai về môi trường, chưa hoàn thổ và trồng rừng theo cam kết, chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận nội dung bảo vệ môi trường trong đánh giá tác động môi trường và chưa có chương trình giám sát theo quy định của Bộ Tài nguyên - Môi trường. Đặc biệt, ở nhà máy Sông Ba Hạ có lượng chất thải tồn và lưu kho với số lượng lớn, nhưng chưa được bố trí lưu giữ đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Tương tự, kiểm tra tại Nhà máy Sông Hinh (thuộc Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) tại H.Sông Hinh, đoàn phát hiện nhà máy đã hoạt động từ năm 2000, nhưng đến nay vẫn không làm thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong đánh giá tác động môi trường, không thực hiện niêm yết công khai thông tin về môi trường.

Đoàn cũng đã kiểm tra 2 nhà máy đang trong giai đoạn thi công, đó là Đá Đen (thuộc Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy) tại H.Tây Hòa và La Hiêng 2 (thuộc Công ty CP VRG Phú Yên) tại H.Đồng Xuân. Thủy điện Đá Đen thuộc dự án bắt buộc phải lập đánh giá tác động môi trường nhưng chỉ có bản cam kết bảo vệ môi trường do Chủ tịch UBND H.Tây Hòa xác nhận, trong đó rất sơ sài, thiếu nhiều mục, chưa có đánh giá tác động môi trường... Trong quá trình thi công, Nhà máy Đá Đen đã phát sinh một lượng chất thải nguy hại. Còn thủy điện La Hiêng 2 thì chưa thực hiện đầy đủ chương trình giám sát chất lượng môi trường, chưa xây dựng bãi rác thải đúng theo đánh giá tác động môi trường. 

Đức Huy

Bình luận