Cụ thể, ông Hồng dù chưa tốt nghiệp THPT vẫn khai man trong lý lịch là trình độ học vấn 12/12 trong thời gian dài. Ngoài ra, ông Hồng tự ý điều chỉnh năm sinh trong thẻ đảng viên cho ông Võ Văn Văn - Phó giám đốc Sở GTVT Gia Lai.

Trần Hiếu

Bình luận