(TNO) UBND TP.HCM vừa ra thông báo về việc nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Theo đó, đợt nghỉ lễ sẽ kéo dài từ ngày 27.4 đến hết ngày 1.5. Ngày thứ hai 29.4 được làm bù vào ngày thứ bảy 4.5. Lịch nghỉ lễ này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ/5 ngày.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp

Nguyễn Bằng

Bình luận