Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp

Nguyễn Bằng

Bình luận