Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 người. Trong đó, 25 người giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 người giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, TP. Trong số cán bộ luân chuyển đợt này có 2 đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng, 19 đồng chí thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ. Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở T.Ư, trong đó có 22 đồng chí được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

TTXVN

Bình luận