Ngày 28.2, Văn phòng T.Ư Đảng có Công văn số 7314-CV/VPTW về chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ gần đây. Công văn nêu rõ: Nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở T.Ư nhiệm kỳ tới, kết hợp việc đào tạo, rèn luyện cán bộ với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, Bộ Chính trị đã có chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh, TP để luân chuyển cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 người. Trong đó, 25 người giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 người giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, TP. Trong số cán bộ luân chuyển đợt này có 2 đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng, 19 đồng chí thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ. Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở T.Ư, trong đó có 22 đồng chí được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

TTXVN

Bình luận