Sáng nay (4/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 2013; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về: Quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Sau đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng về tổ nghiên cứu tài liệu.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Cộng hòa Pháp
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp và dự Đại hội đồng LHQ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải quyết liệt giảm tải bệnh viện

Bình luận