Phương pháp này áp dụng cho những trường hợp ung thư còn khu trú ở gan (chưa di căn), những bệnh nhân không thể phẫu thuật được. GS Pierce Chow cũng trình bày cụ thể phương pháp này tại hội nghị.

Thanh Tùng

Bình luận