Lý do, Công ty Quang Thuận tự ý khoan 7 giếng nước ngầm bơm nước đãi quặng, làm cạn kiệt nguồn nước giếng sinh hoạt trong khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Công ty này đã đào hồ đãi quặng sát khu dân cư, gây ra tình trạng sụt lún, sạt lở đất; việc nhận chuyển nhượng đất, thuê đất trực tiếp với các hộ dân để đi vào khai thác chưa được UBND tỉnh cho phép thuê đất theo quy định.

Thiện Nhân

>> Kiểm điểm chủ tịch huyện để tư nhân xây xưởng titan trái phép
>> Tịch thu hơn 3.000 tấn quặng titan thô
>> Đề nghị truy tố cán bộ hải quan buôn lậu titan

Bình luận