Theo tin từ Văn phòng UBND TP.HCM ngày 7.6, UBND TP vừa quyết định điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận, huyện từ 1.1.2011.

Theo đó, tăng thêm 40% mức phụ cấp cho cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại các trạm y tế xã, thị trấn. Cụ thể, tăng từ 800.000 đồng lên 1.120.000 đồng/người/tháng đối với bác sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân y tế cộng đồng; từ 400.000 lên 560.000 đồng/người/tháng đối với y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trung cấp; từ 300.000 lên 420.000 đồng/người/tháng đối với y tá và nhân viên khác. Cán bộ, viên chức và nhân viên công tác tại các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện được tăng 50% mức phụ cấp, từ 220.000 đồng lên 330.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục trong chỉ tiêu biên chế được giao, công tác tại 36 xã trên địa bàn các huyện được tăng 40% mức phụ cấp, từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng/người/tháng.

Minh Nam

Bình luận