Thảo luận về những vấn đề dự kiến sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992 sẽ là một trong những nội dung quan trọng của phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) diễn ra từ 19-28.3.

Sáng nay, TVQH nghe Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và thảo luận về nội dung này; buổi chiều, nghe báo cáo và thảo luận một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Tại phiên họp lần này, TVQH cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về phòng bệnh, chữa bệnh, y đức, viện phí. Tiếp đó, sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình về vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở. Trước khi kết thúc phiên họp, dự kiến TVQH sẽ cho ý kiến về xây dựng lực lượng kiểm ngư.

Bảo Cầm

Bình luận