Sáng 3.7, kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc. Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, 6 tháng qua, toàn TP đã tạo hơn 15.000 việc làm mới, hơn 3.500 hộ thoát nghèo, các đội tàu đánh bắt xa bờ hoạt động hiệu quả với lượng hải sản khai thác trên 21.200 tấn...

Tuy nhiên, theo UBND TP.Đà Nẵng đã xuất hiện một số tồn tại khó khăn, thu ngân sách chỉ đạt 4.259 tỉ đồng, đạt 31,7% dự toán. Lý giải về vấn đề này, UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, các khoản thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài, phí trước bạ, thuế ngoài quốc doanh... giảm sút. Bên cạnh đó, còn có yếu tố hoạt động bất động sản “đứng bánh” đã ảnh hưởng đến việc thu lệ phí trước bạ và nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tại kỳ họp, HĐND TP sẽ thông qua một số vấn đề, trong đó nâng chuẩn nghèo giai đoạn 2013-2017 với mức thành thị 800.000 đồng/người/tháng và nông thôn 600.000 đồng/người/tháng; quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TP; đề án đặt, đổi tên đường; mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2012-2013...

Đặc biệt, HĐND TP.Đà Nẵng cũng xem xét chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy thành công từ 5 năm trở lên (nếu không tái nghiện trên địa bàn TP) với mức 10 triệu đồng/người (tính từ ngày 1.3.2012) và hỗ trợ 1 lần với mức 2 triệu đồng/người đối với 239 trường hợp đã cai nghiện ma túy thành công (có thời gian sau cai từ 5 năm trở lên và không tái nghiện)...

Hữu Trà

Bình luận