(TNO) UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2012, đoàn kiểm tra gồm UBND TP.HCM, Sở Nội vụ và các cơ quan báo đài sẽ kiểm tra đột xuất các sở ngành cũng như UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đối với những nội dung như tình hình giải quyết hồ sơ, việc thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn, công tác tiếp dân, thái độ phục vụ người dân của lãnh đạo và cán bộ công chức.

Đoàn kiểm tra cũng sẽ lập biên bản, yêu cầu lãnh đạo đơn vị khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại qua kiểm tra thực tế.

N.Tập

>> Giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà
>> Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
>> Còn nhiều thiếu sót trong ban hành quyết định hành chính về đất đai
>> Trả hồ sơ không đúng hạn phải công khai xin lỗi dân
>> Chậm giải quyết hồ sơ, cơ quan nhà nước phải xin lỗi dân
>> Xin lỗi dân vì bán gạo cứu đói để mua loa đài
>> UBND huyện Trảng Bàng xin lỗi dân
>> Cán bộ xã "bớt" hàng cứu trợ phải xin lỗi dân
>> Cà Mau: Công an xin lỗi dân vì bắt "nhầm" người
>> Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xin lỗi dân vì cấp dưới làm sai
>> Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính
>> Phú Quốc đẩy mạnh cải cách hành chính
>> Cải cách hành chính để thu hút đầu tư
>> TP.HCM đẩy mạnh cải cách hành chính
>> Kích cầu và cải cách hành chính
>> Cải cách hành chính: Vẫn ngập trong giấy

Bình luận