Ngày 13.1 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009-2011. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trình bày, sau 3 năm thực hiện chương trình tại 11 xã chỉ đạo điểm, tại các xã có khoảng 80% đường nông thôn được làm mới; 60% đường ngõ xóm được cứng hóa; hơn 100 công trình thủy lợi được nâng cấp làm mới; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99%; thu nhập người dân tăng 60%... Tổng số vốn đã huy động cho triển khai chương trình của 11 xã được khoảng 2.523 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 31%.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định, về cơ bản chương trình đạt được mục tiêu do Ban Bí thư đề ra, hình thành bước đầu được mô hình nông thôn mới. Chủ tịch nước gợi mở các vấn đề cần rút ra, đó là một số tiêu chí cần được nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế mỗi vùng khác nhau. Cần tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển toàn diện kinh tế, không phải là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

TTXVN

Bình luận