Từ khóa

tieng anh
Phụ huynh nêu những băn khoăn trong việc dạy con với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc /// Ảnh: Như Lịch

Đừng ép trẻ thành thiên tài!

Hiện nay, có những chương trình, phương pháp mới dạy trẻ 6 - 12 tháng biết đọc chữ, biết nói tiếng Anh, biết làm toán.....
4 Bình luận
Xem thêm