Từ khóa

Triều Tiên
Lãnh đạo Nga - Nhật hội đàm

Lãnh đạo Nga - Nhật hội đàm

Tranh chấp lãnh thổ và tình hình bán đảo Triều Tiên được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Tổng...
0 Bình luận
Xem thêm