Từ khóa

tu thien
Ông Nguyễn Văn Giao 	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Người tặng hòm

Thời trai trẻ, khi còn mưu sinh bằng nghề nhổ lông vịt ông Nguyễn Văn Giao đã có “máu” giúp...
5 Bình luận
Xem thêm