Từ khóa

xao
 /// Ảnh: Mỹ Liên

Rau dớn xào tỏi

Rau dớn thuộc họ quyết nhỏ hơn cây dương xỉ, mọc nhiều ở gần khe suối, dưới những tán lá to,...
4 Bình luận
Xem thêm