11.11.11

11.11.11: Thời khắc trăm năm có một

11.11.11: Thời khắc trăm năm có một

(TNO) Với nhiều người thời điểm 11 giờ 11 phút 11 giây ngày 11.11.(20)11 là một thời khắc tốt lành song với một số người khác đó là thời điểm cánh cửa địa ngục mở ra.

Top