27 nam song tren day

Người 27 năm sống trên dây

Người 27 năm sống trên dây

25

(TNO) Một người đàn ông ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), bị bại liệt 47 năm và sống trên những sợi dây treo trên giường trong 27 năm.