5G SA

iOS 16.4 cho tải xuống đến 3 Gbps trên iPhone 5G

iOS 16.4 cho tải xuống đến 3 Gbps trên iPhone 5G

Người dùng iPhone 14 của nhà mạng T-Mobile có thể sẽ nhận được tốc độ tải xuống nhanh hơn nhiều sau khi cập nhật lên phiên bản iOS 16.4.

Top