ACCESS

Công cụ cho phép chạy cùng lúc Windows và macOS

Công cụ cho phép chạy cùng lúc Windows và macOS

Nếu công việc của người dùng liên quan đến việc chuyển đổi giữa Windows và macOS, việc khai thác cả hai từ thiết bị duy nhất có thể hơi rắc rối, nhưng công cụ Parallels Desktop Pro sẽ hợp lý hóa trải nghiệm đó.

Top