AITVN Cần Thơ

Từ góc nhìn của học viên

Từ góc nhìn của học viên

Viện Công nghệ châu Á (AIT) là một trong những đơn vị đào tạo sau đại học hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Top