Ám chỉ ông Sarkozy

Cuốn sách ám chỉ ông Sarkozy quấy rối tình dục

Cuốn sách ám chỉ ông Sarkozy quấy rối tình dục

Cuốn sách The Monarch, His Son, His Fief (tạm dịch: Vị vua, con cái và thái ấp của ông ta), được phát hành ngày 14.6 đã ám chỉ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từng có hành động quấy rối tình dục.

Top