Khó khăn trong việc xin cấp mã vạch xuất hàng đi Trung Quốc

Khó khăn trong việc xin cấp mã vạch xuất hàng đi Trung Quốc

11:07 27/03/2022 0

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đi Trung Quốc phản ánh một số vướng mắc như: doanh nghiệp chưa được cấp tài khoản truy cập khi xử lý hồ sơ trên hệ thống đã thao tác đúng nhưng một số trường hợp không hiển thị; một số doanh nghiệp và sản phẩm chưa thể làm thủ tục xuất khẩu do hệ thống hải quan Trung Quốc chưa hiển thị mã…

Lỗ hổng thực phẩm 'handmade'

Lỗ hổng thực phẩm 'handmade'

04:15 18/01/2022 1

Xu hướng mua bán thực phẩm “handmade” (nhà làm) ngày càng trở nên phổ biến tại VN, nhất là thời điểm cận tết.