Cuốn sách của những suy niệm vượt thời gian

Cuốn sách của những suy niệm vượt thời gian

08:00 26/07/2022 0

Suy niệm mỗi ngày là công trình trọng yếu trong sự nghiệp văn học và triết học của Lev Tolstoy. Tác phẩm xuất phát từ mong muốn hạnh phúc cho mỗi người của đại văn hào Nga.