Art Selfie

Google ra mắt Art Selfie - kết hợp ảnh tự sướng với tác phẩm nổi tiếng

Google ra mắt Art Selfie - kết hợp ảnh tự sướng với tác phẩm nổi tiếng

Sau khi nhận được thành công trên Arts & Culture, Google đã quyết định tích hợp Art Selfie sâu vào Google Lens nhằm nâng tầm ảnh tự sướng của mọi người.

Top