Aum Shinrikyo

Thư đe dọa chứa chất kịch độc, đòi tiền bitcoin xuất hiện ở Nhật Bản

Thư đe dọa chứa chất kịch độc, đòi tiền bitcoin xuất hiện ở Nhật Bản

Những phong thư ghi lời lẽ đe dọa và kèm theo chất bột nhiều khả năng là kali xyanua đã được gửi đến hơn 10 công ty Nhật Bản, bao gồm các tòa soạn báo và những công ty thực phẩm và dược phẩm trong vài ngày qua.

Top