Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

CultureMove@gmail.com
Tác giả Nguyễn Phương Mai là tiến sĩ ngành giao tiếp đa văn hóa, giảng viên tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan.

Đánh giá tác giả ( 23 lượt )

Bình chọn

danh sách bài viết 6

Bài viết tác giả khác