thông tin tác giả

Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

Tác giả Nguyễn Phương Mai là tiến sĩ ngành giao tiếp đa văn hóa, giảng viên tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan.

Đánh giá tác giả ( 21 lượt đánh giá )

danh sách bài viết

bài viết các tác giả khác