auto refresh

Kích hoạt tính năng AutoRefresh trên Firefox

Kích hoạt tính năng AutoRefresh trên Firefox

(TNO) ReloadEvery là tiện ích bổ sung (add-ons) được thiết kế riêng cho Firefox để trình duyệt này có thể tự động tải lại trang web đang mở sau khoảng thời gian nhất định.

Top