Bác sĩ Lê Trọng Phát

Kỳ 7: Bác sĩ Lê Trọng Phát - Trưởng Trung tâm điều trị xương và khớp Bệnh viện FV - Trái tim biết nghe

Kỳ 7: Bác sĩ Lê Trọng Phát - Trưởng Trung tâm điều trị xương và khớp Bệnh viện FV - Trái tim biết nghe

“Trước bất kỳ ca mổ nào, tôi luôn hỏi bản thân 2 câu: Nếu ca này là cha mẹ, người thân của mình thì mình sẽ mổ như thế nào? Nếu mình là bệnh nhân, mình sẽ mong được mổ ra sao?”.

Top