Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết theo hướng dẫn cho vay mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, hằng tháng người vay vốn phải có trách nhiệm trả nợ cho NHCSXH nơi cho vay theo thỏa thuận.
Nếu đến kỳ hạn trả nợ, người vay vốn gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan chưa trả được số nợ còn thiếu, thì được trả vào các tháng tiếp theo của kỳ hạn trả nợ. Tuy nhiên, trước 5 ngày đến hạn, người vay vốn phải có giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ theo mẫu số 08/NƠXH gửi NHCSXH nơi cho vay, để xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Thời hạn điều chỉnh cho 1 kỳ hạn trả nợ có thể một hoặc nhiều lần, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Ngân hàng Chính sách xã hội
Tòa nhà CC5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-4-36417182
Fax: 84-4-36417194
Website: vbsp.org.vn

Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bình luận