ban dia oc

Gia tăng phát mãi tài sản

Gia tăng phát mãi tài sản

0
Nhà, đất, xe hơi... đều được phát mãi. Tình trạng này dự báo sẽ còn gia tăng khi kinh tế tiếp tục khó khăn.