ban hành khung pháp lý

Chưa thấy đột phá

Chưa thấy đột phá

Thẳng thắn nhận trách nhiệm về rất nhiều tồn đọng của ngành, nhưng nhiều câu trả lời của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng chưa thực sự thỏa mãn được đại biểu và dư luận.

Top