“Ban thi hành án” Vinashin

Đề xuất thành lập “Ban thi hành án” Vinashin

Đề xuất thành lập “Ban thi hành án” Vinashin

Tại Hội nghị Triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2013, bà Vũ Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, cho biết vụ án Vinashin có số lượng tài sản lớn, tập trung ở nhiều địa phương nên việc thi hành án gặp rất nhiều khó khăn.

Top