Bánh ngũ cốc

Bánh ngũ cốc và khoảng trời tuổi thơ

Bánh ngũ cốc và khoảng trời tuổi thơ

Trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, con đường bê tông dẫn về làng dường như xôn xao hơn thường ngày.

Top