AIA Việt Nam triển khai 'Quy trình bán hàng trực tuyến'

AIA Việt Nam triển khai 'Quy trình bán hàng trực tuyến'

08:00 07/07/2021 0

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa chính thức triển khai Quy trình tư vấn và cung cấp dịch vụ từ xa thông qua ứng dụng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại (“Quy trình bán hàng trực tuyến”).