Bộ Y tế có nhầm không?

Bộ Y tế có nhầm không?

22:35 23/05/2022 4

Thật vô cùng khó hiểu ở một cơ quan quá quan trọng với sức khỏe của nhân dân cả nước là Bộ Y tế, mà công văn này “đâm lộn” vào công văn kia như thế.