Khi nào bệnh viện hết thiếu thuốc?

Khi nào bệnh viện hết thiếu thuốc?

04:24 19/07/2022 5

Dù Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành vào cuộc giải quyết tình trạng nhiều bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế, nhưng đến nay tình trạng này vẫn tồn tại khiến bệnh viện, bệnh nhân lâm vào cảnh chẳng đặng đừng.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

14:00 18/07/2022 0

Với quan điểm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", năm 2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nỗ lực phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân.

Sớm hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Sớm hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

16:58 15/07/2022 1

Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giúp hội viên, nông dân và nhân dân hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.