5 điều có thể bạn chưa biết về George Michael

5 điều có thể bạn chưa biết về George Michael

15:08 28/12/2016 0

Bài hát Last Christmas có đạo nhạc không? Mối liên hệ giữa George Michael và… Trung Quốc? Vài điều có lẽ bạn chưa biết về huyền thoại nhạc Pop vừa qua đời vào hôm 25.12 vừa qua.