Biển báo làm khổ lái xe

Biển báo làm khổ lái xe

0
Tại TP.HCM, có rất nhiều biển báo giao thông bất hợp lý chẳng khác gì “bẫy” lái xe.